O firmie

O firmie

Firma Aniro partner handlowy i dystrybutor  belgijskiego producenta dekoracji NMC zaprasza do zakupu listew dekoracyjnych produkowanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ekologii. Przekonaj się jak NMC dba o środowisko i wybieraj odpowiedzialnie!

NMC jako jedna z pierwszych średnich firm w Belgii przyjęła zasady międzynarodowego programu Responsible Care dla branży chemicznej i podejmuje 10 wyzwań społecznej odpowiedzialności działając zgodnie z zasadami programu  "Odpowiedzialność i Troska".

Już w 1988 roku dobrowolnie zaprzestała stosowania CFC i HCFC (wodoro- i chlorofluorowęglowodory) i zapoczątkowała recykling praktycznie 100 procent odpadowych materiałów polietylenowych i polistyrenowch z własnej produkcji.

Począwszy od 2012 roku, wybrała świadomie produkcję nowego rodzaju pianek z wysokim udziałem bio-surowców, współpracując z wyselekcjonowanymi dostawcami i poddała je certyfikacji jako pierwszych w Europie w akredytowanych instytucjach badawczych.

NMC podąża za jakością i ekologią od wielu lat i będzie to czynić w przyszłości, bo Natury nie da się kupić, Naturę trzeba ratować od zagłady.

Kupując sztukaterię wybieraj odpowiedzialnie. NMC udowadnia, że połączenie produkcji najwyższej jakości produktów i uszanowania środowiska naturalnego jest możliwe.